fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania, przechowywania oraz ochrony danych osobowych Gości Restauracji InFormal Kitchen w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Restaurację, korzystaniem z usług serwisów internetowych i/lub wynikających z kontaktu z nami w celu uzyskania informacji lub w celach biznesowych.
Firma M and F sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-608) przy ul. Antoniego Edwarda Odyńca 15, NIP: 951-237-84-85, regon: 147175895, KRS: 0000504073 ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych i poważnie traktuje kwestię Państwa prywatności.
Z tego względu przestrzegamy wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) podczas przetwarzania danych osobowych oraz opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostepnieniu ich osobom nieupoważnionym.
Administrator danych osobowych i operator serwisu: M and F sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-608) przy ul. Antoniego Edwarda Odyńca 15, NIP: 951-237-84-85, regon: 147175895, KRS: 0000504073, info@informalkitchen.pl, event@hospitalitygroup.pl.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego M and F sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe?
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, ponieważ korzystają Państwo z Naszych usług drogą elektroniczną. Dostarczone przez Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celu:
dokonania rezerwacji dla Państwa, realizacji zamówienia, potwierdzenia go, dokonania szacunkowej oceny Państwa zamówienia, płatności, a także zbadania poziomu satysfakcji po wizycie w Naszym lokalu. Naszym celem jest przetwarzanie danych osobowych, które są adekwatne i nie nadmierne w stosunku do celu, w jakim je gromadzimy.

1. Proces składania zamówienia
Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dostarczają, kiedy dokonują Państwo rezerwacji lub składają zamówienie poprzez formularz rezerwacyjny na stronie internetowej i/lub drogą mailową. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy (jeśli dotyczy)
Dane adresowe (jeśli dotyczy)
Dane kontaktowe
Zamówienie (jeśli dotyczy)
Dane dotyczące płatności
Komentarze* (jeśli dotyczy)
* Komentarze dotyczą m.in. danych wrażliwych takich jak np. preferowane diety czy alergeny. Będziemy przetwarzali dane dotyczące zdrowia na podstawie zgody stanowiącej wyraźne działanie potwierdzające fakt, iż chcecie Państwo, abyśmy mieli dostęp do tej informacji.

2. Dział obsługi klienta
Kiedy skontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta, wykorzystamy dostarczone przez Państwa dane osobowe do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozpatrzenie Państwa skargi. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest fakt, że jest to niezbędne do realizacji umowy, zgodnie z definicją zawartą w RODO. Przetwarzamy następujące dane osobowe do celów obsługi klienta:
Imię i nazwisko
Dane adresowe (jeśli dotyczy)
Dane kontaktowe
Dane dotyczące płatności (jeśli dotyczy)
Komentarze (jeśli dotyczy)

3. Badanie satysfakcji Gości
Aby upewnić się, że nasze usługi są dopasowane do Państwa preferencji, wszelkie dane osobowe, które udostępniają Państwo naszemu działowi obsługi, mogą być wykorzystywane do operacji, takich jak badanie satysfakcji Gości. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy (zgodnie z definicją zawartą w RODO), którym w Naszym przypadku jest zapewnienie Państwu pozytywnych doświadczeń w kontakcie z Nami oraz dbanie o Państwa satysfakcję. Dotyczy to tych samych danych osobowych, o których mowa w punkcie 2.

4. Pliki cookie
Przetwarzamy również Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. M and F sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe:
Dane dotyczące lokalizacji
Adres IP lub identyfikatory aplikacji
Rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia
Język strony internetowej
Dane zbierane przez analityczne i marketingowe pliki cookie nie są powiązane z innymi informacjami, które udostępniają Państwo podczas procesu składania rezerwacji/wysyłania zapytania.

5. Zapobieganie oszustwom
Przetwarzamy niektóre z powyższych danych osobowych również w celu zapobiegania oszustwom i innym formom nadużyć. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy M and F sp. z o.o. (zapobieganie oszustwom), zgodnie z definicją zawartą w RODO.

6. Analiza
Wykorzystujemy również Państwa dane osobowe, aby ulepszać naszą stronę internetową oraz nasz zakres produktów i usług. Podstawą prawną do tej operacji przetwarzania danych jest to, że jest to potrzebne w ramach kierowania się uzasadnionym interesem firmy M and F sp. z o.o. (analiza i zgłaszanie), zgodnie z definicją zawartą w RODO. Zawsze będziemy dbać o to, aby raporty nie zawierały żadnych danych, które mogą pozwolić na Państwa identyfikację.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe
M and F sp. z o.o. nie będzie przechowywać Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zbierane były Państwa dane osobowe. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to wymagane w myśl przepisów prawa. M and F sp. z o.o. wykasuje większość Państwa danych osobowych najpóźniej po upływie 2 lat od momentu złożenia przez Państwa zamówienia/wysłania zapytania.

Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej jednak ich brak uniemożliwia realizację umowy, zlecenia, obsługi w ramach działalności restauracji, zamawiania i odbioru towarów lub usług.

Dostęp, poprawianie i usuwanie danych osobowych
Mają Państwo prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat, jak również do tego, aby wymagać poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Mają Państwo również prawo do ograniczonego przetwarzania danych, przenoszenia danych, jeżeli będzie to technicznie możliwe oraz prawo do sprzeciwu.
W sytuacji gdy podadzą nam Państwo informacja na temat preferowanych diet czy alergenów przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe bez ważnej podstawy prawnej lub, że przetwarzamy dane osobowe, które nie są w celu dla procesu realizacji usługi, prosimy o kontakt. Mogą Państwo kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem info@informalkitchen.pl.
M and F sp. z o.o. odpowie na Państwa zapytanie w najbliższym możliwym terminie, a w każdym razie nie później 14 dni od momentu otrzymania Państwa zapytania.

Bezpieczeństwo
M and F sp. z o.o. bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych i z tego względu podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nadużyciem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnianiem i nieupoważnionymi zmianami. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki nadużyć, prosimy kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: info@informalkitchen.pl.

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16. roku życia ani nie ma na celu zbierania danych osobowych Gości strony, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie weryfikować wieku gości. W związku z tym zalecamy rodzicom monitorowanie aktywności swoich dzieci w Internecie, aby zapobiegać zbieraniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeśli uważają Państwo, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez pozwolenia, proszę skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem info@informalkitchen.pl. W takim przypadku zadbamy o usunięcie tych danych.

Urząd ochrony danych osobowych
Poza opcją złożenia skargi u nas, mają Państwo prawo zwrócić się do odpowiedniego organu nadzorczego na potrzeby ochrony danych osobowych. Aby to zrobić, proszę skontaktować się bezpośrednio z organem nadzorczym, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych. Skargi można kierować na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.